پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توفان در فرودگاه مهرآباد

شهروندان تهرانی دیروز با توفانی مواجه شدند که تصاویرش شبکه های اجتماعی و رسانه‌ها را پر کرد. این ویدئو را رضا از فرودگاه مهرآباد فرستاده است.