پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تماشاگران بازی والیبال ایران و ایتالیا

توضیح: یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی با نا امیلیا این ویدئو را از تماشاگران بازی والیبال ایران و ایتالیا که در شهر ورونا برگزار شد برای صفحه شاهد عینی فرستاده است.