پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'با طبیعت مهربان‌تر باشید'

مهدی این ویدئو را از کوه‌های اطراف روستای "سرولات" در استان گیلان فرستاده است. او نوشته که هفته گذشته به این منطقه سفر کرده است و درباره زباله‌هایی که در طبیعت ریخته شده نوشته: "واقعا حیف است که طبیعت به این زیبایی آلوده شود. از هموطن‌ها می‌خواهم با طبیعت مهربان‌تر باشند."

شما هم میتوانید تصاویر خودتان را برای صفحه شاهد عینی در سایت فارسی بی‌بی‌سی بفرستید.