پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجربه مجید از برخورد جنسیتی

در پاسخ به فراخوان صفحه شاهد عینی برای ارسال روایت‌ها و تجربه‌های برخورد جنسیتی (سکسیسم)، یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی به نام مجید، در ویدیوی کوتاهی از تجربه خود گفته است.

اگر شما هم تجربه و روایتی در این زمینه دارید، می‌توانید ویدیوهای کوتاه خود را در پاسخ به این فراخوان بفرستید.