پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شادمانی خیابانی پس از بازی ایران آرژانتین

پس از پایان مسابقه ایران و آرژانتین گروهی از ایرانیان خوشحال از بازی خوب ایران مقابل آرژانتین به خیابان‌ها آمده و شادمانی کردند. کیوان از خیابان پاسداران تهران و معین، مینا و سجاد این ویدئوها را از شادی مردم در شهر مشهد فرستاده اند. شما هم میتوانید تصاویر خودتان را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.