مجازات زندان برای انجام وازکتومی در ایران

کلیات طرحی در مجلس ایران تصویب شده که در صورت قانونی شدن، کسانی که اقدام به "سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری" کنند، به دو تا پنج سال زندان محکوم می شوند. بر مبنای این طرح، همچنین وزارت ارشاد موظف شده "اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند" را شناسایی و به "مراجع صالح قضایی" معرفی کند.

آیا شما با تصویب نهایی و قانونی شدن این طرح موافقید؟به نظر شما آیا قانون‌گذاران این حق را دارند که در مورد ممنوعیت عقیم‌سازی زوج‌ها قانون وضع کنند یا باید تصمیم در این مورد را به خانواده‌ها واگذار کنند؟

نمایندگان مجلس نهم، در اواخر فروردین ماه گذشته نیز یک فوریت همین طرح را به تصویب رسانده و اقدام خود را "در راستای بیانات مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت" دانسته بودند. آیت الله خامنه ای در مرداد ۱۳۹۱ با تاکید بر اینکه "در سیاست تحدید نسل حتما باید تجدیدنظر بشود"، گفته بود: "همان طور که یک وقتی امام فرمودند، رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند، و درست هم است، باید برسیم به آن رقم‌ها."

به نظر شما چنین طرح‌هایی چقدر می‌تواند به افزایش جمعیت ایران منجر شود؟ فکر می‌کنید افزایش جمعیت ایران چه پیامدهای مثبت یا منفی به همراه خواهد داشت؟

اگر مایلید در این برنامه شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.