پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فوتبال در بستر خشک دریاچه ارومیه

رضا این ویدئو را از بازی فوتبال در بستر خشک دریاچه ارومیه فرستاده است. او نوشته: "ما از فارغ التحصیلان دانشگاه تبریز هستیم که پس از سال ها دوری از همدیگر با استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک دور هم جمع شدیم. با توجه به عمق فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه به پیشنهاد من در فیس بوک قرار گذاشتیم که از فرصت جام جهانی برای رساندن صدای دریاچه ارومیه به دنیا استفاده کنیم. پیام دعوت را به همه ی دوستان فرستادم و جمعه گذشته این کار انجام دادیم."

شما هم می‌توانید تصاویر خودتان را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.