چشم‌انداز تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در افغانستان از نگاه شما

حق نشر عکس Reuters

مجلس نمایندگان افغانستان، هفته گذشته طرح قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با اکثریت آرا تصویب کرد. با تصویب این قانون و در صورت امضاء (توشیح) آن توسط رئیس جمهوری، شهروندان و رسانه های افغانستان می توانند از نهادهای دولتی و خصوصی درخواست کنند که اطلاعات درباره عملکردشان را در اختیار درخواست کنندگان قرار دهند.

شما درباره این قانون چه فکر می کنید؟ در صورت نهایی شدن این قانون، دوست دارید از چه اطلاعاتی در دستگاههای دولتی و غیردولتی با خبر شوید؟

قانون اساسی افغانستان (ماده ۵۰) این حق را به شهروندان کشور می دهد که به طور مستقیم، یا از طریق رسانه ها، هرگونه اطلاعات و حقایق را از دولت مطالبه کنند. اما به دلیل نبود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تاکنون زمینه استفاده از این حق فراهم نشده است. این امیدواری وجود دارد که تصویب این قانون، به شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی و خصوصی بینجامد.

شما چقدر خوشبین هستید که این قانون، به شفافیت و پاسخگویی دولت و نهادهای خصوصی بینجامد؟ چقدر زمینه اجرای این قانون را در افغانستان فراهم می دانید؟

دولت افغانستان با ارسال اصلاحیه هایی، قصد داشت محدودیت هایی در این قانون ایجاد کند، از جمله اینکه اطلاعاتی که سبب نقض حقوق بشر شهروندان شود یا باعث قطع رابطه افغانستان با دیگر کشورها شود، در اختیار همگان قرار نگیرد اما این اصلاحیه ها در مجلس رد شد. قانون اساسی افغانستان هم تصریح می کند که "این حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودی ندارد".

به نظر شما آیا دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، باید استثناهایی هم داشته باشد؟ آیا حوزه‌های مشخصی هست که شما دوست ندارید مردم و رسانه ها درمورد آنها اطلاعات کسب کنند؟

اگر مایلید در این برنامه شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.