اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات افغانستان؛ دیدگاه‌های شما

حق نشر عکس

دوشنبه 16 تیر/سرطان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی اعلام می شود که عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید اگر نتایج ابتدایی انتخاباتی قبل از بررسی آراء مشکوک اعلام شود، برای او قابل قبول نیست. قرار بر این بود که این نتایج هفته قبل اعلام شود اما کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که برای بازشماری آرای دو هزار محل رای‌گیری، اعلام نتایج را به تعویق انداخته است .

آیا اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می تواند بحران بوجود آمده در افغانستان را رفع کند؟

هیات ویژه اتحادیه اروپا نیز که بر انتخابات افغانستان نظارت می‌کند نسبت به وضعیت موجود در فضای انتخاباتی این کشور ابراز نگرانی کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نیز از سازمان ملل و دولت افغانستان خواسته است در روند قانونی برگزاری انتخابات "مداخله" نکنند.

از سوی دیگر تیم رقیب آقای عبدالله تاکید دارد که آنها هم از نحوه شمارش آراء شکایت‌هایی دارند .تیم اشرف غنی احمدزی از عبدالله عبدالله خواسته که به تصمیم نهادهای قانونی گردن نهند.

پیش بینی شما درباره سرانجام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چیست؟

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@