آیا آمریکا موفق می‌شود گره انتخابات افغانستان را باز کند؟

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به منظور میانجی‌گری برای حل بن‌بست انتخاباتی افغانستان به کابل رفت و به طور جداگانه، با حامد کرزی، رئیس جمهوری و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دیدار کرد. آقای احمدزی در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفته از طرح بازشماری آرا حمایت می کند. آقای عبدالله هم گفت این سفر، نشان می‌دهد که آمریکا برای برقراری دموکراسی در افغانستان متعهد است.

شما درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل چه فکر می کنید؟ به نظر شما، میانجیگری آمریکا، می تواند به حل بن‌بست انتخاباتی افغانستان کمک کند؟

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، با اینکه با بررسی بخشی از آرا (هرچند در مقیاس متفاوت) موافقند، اما بر سر اینکه بررسی توسط چه نهادی انجام شود، اختلاف نظر دارند. تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، که به گفته کمیسیون انتخابات، پیشتاز دور دوم است، می خواهد این بررسی، توسط کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی انجام شود، اما تیم عبدالله می‌گوید اعتمادش را به این کمیسیون از دست داده و ترجیح می‌دهد ناظران بین المللی، کار بررسی را انجام دهند.

شما فکر می کنید بررسی آرای مورد اختلاف، باید توسط نهادهای افغانی انجام شود، یا بین المللی؟ به نظر شما حذف عضو خارجی کمیسیون انتخابات افغانستان، در قانون مصوب سال ۱۳۹۲، چه تاثیری بر عملکرد این کمیسیون گذاشته است؟

اگر مایلید در این برنامه شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@