قانون جنجالی حقوق و مصونیت‌های نمایندگان مجلس افغانستان

حق نشر عکس parliament.af

مجلس سنای افغانستان قانون "حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی"، مصوب مجلس نمایندگان را، با اکثریت آرا رد کرد . این قانون علاوه بر مصونیت و امتیازهای قانونی اعضای شورای ملی (پارلمان) افغانستان در حین انجام وظیفه، امتیازهایی برای بعد از پایان خدمت نمایندگان درنظر گرفته است؛ از جمله پاسپورت سیاسی برای خود، پاسپورت خدمت برای بستگان درجه یک، دو نگهبان مسلح و پرداخت مادام العمر یک چهارم آخرین حقوق برای هر نماینده.

آیا شما موافقید که اعضای پارلمان افغانستان، بعد از پایان خدمت، از چنین امتیازهایی برخوردار باشند؟

تصویب این قانون، با واکنش های منفی زیادی در محافل مطبوعاتی و شبکه های اجتماعی اینترنتی در افغانستان همراه بود. مخالفان همچنین در شهرهای مختلف افغانستان گردآمدند و علیه نمایندگان موافق این قانون، شعار دادند. این قانون با اکثریت قابل توجهی در مجلس نمایندگان افغانستان تصویب شد و شمار کسانی که به این قانون رای مخالف دادند، انگشت شمار بودند.

موافقان می گویند اعضای پارلمان کشور، تبدیل به به شخصیت های مطرح سیاسی می شوند و بعد از پاران دوره نمایندگی، باید زندگی اقتصادی و امنیت آنها تامین شود. اما مخالفان می گویند نمایندگان، بعد از پایان خدمت، باید مانند مردم عادی زندگی کنند و هیچ برتری نسبت به آنها ندارند.

فکر می کنید اعضای پارلمان، بعد از پایان خدمت، چه نوع امتیازهایی باید داشته باشند؟

اگر مایلید در این برنامه شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.