پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات علیه اسرائیل در برابر ساختمان اف بی آی

پیمان این فیلم تجمع علیه اسرائیل را از لس آنجلس برای نوبت شما فرستاده و در توضیح نوشته:

بیشتر از ۳۰۰۰ نفر آمده بودند.. اکثریت تظاهر کنندگان عرب بودند ولی از نژادهای دیگر هم در جمعیت دیده می‌شد. بعد از جمع شدن جلوی ساختمان اف بی آی واقع در منطقه وست وود لس آنجلس، جمعیت به حرکت درآمد. پلیس ترافیک را از مسیر تظاهرکننده ها منحرف نمود و جمعیت را در حالی که در حمایت از فلسطینی ها و علیه اسرائیل شعار می‌دادند همراهی کرد. تظاهرکنندگان پس از طی مسیری ۲.۵ کیلومتری در مقابل برج محل استقرار کنسولگری اسرائیل تجمع کردند. بعد از خواندن بیانیه و سر دادن شعار به محل ساختمان اف بی آی برگشتند.

شما هم می‌توانید تصاویر خودتان را برای صفحه شاهد عینی بی‌بی‌سی فارسی بفرستید