پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مه و آلودگی شدید هوا در مالزی

این ویدیو را یکی از مخاطبان بی بی سی فارسی از مالزی فرستاده و در توضیح نوشته است: " روز ٢٨ ژوییه آلودگی هوا در مالزی به شكل مه، باعث كاهش شديد ديد شده است. آنچه در اخبار خواندم، حاكي از اين است كه اين دود و گرد و غبار، ناشی از آتش گرفتن جنگل های سوماترا اندونزی و قسمت هايی از مالزی و همچنين به علت كاهش شديد بارش باران است."

شما هم می توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.