پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش‌سوزی در ساحل ایستبورن

این ویدیو را صفر از آتش سوزی در اسکله تفریحی ایستبورن در انگلستان برای ما فرستاده است. در این آتش‌سوزی بخش‌هایی از اسکله تخریب شد.

شما هم می توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.