پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اعتراضی در حمایت از غزه در مقابل ساختمان سی‌بی‌سی

تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان سی‌بی‌سی در ونکوور کانادا در پشتیبانی از غزه.

این ویدئو را رضا از ونکوور برای ما فرستاده.

شما هم میتوانید تصاویر خودتان را برای صفحه کلیک شاهد عینی بی‌بی‌سی فارسی بفرستید.