پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات برای آب در استقبال از روحانی

امروز، چهارشنبه ۱۵ مرداد، آقای روحانی برای سفری دو روزه وارد استان چهار محال بختیاری شده است. یکی از مخاطبان بی بی سی فارسی ویدیویی از اعتراض مردم شهردکرد به ساختن تونل گلاب برای شاهد عینی فرستاده است.

این مخاطب در توضیحاتش نوشته:

"برای اولین بار مردم امروز در استقبال از یک رئیس جمهور به جای مطالبات سیاسی یا اقتصادی بیشتر در باره آب شعار داده اند. اهالی چهار محال و بختیاری شعار می داده اند: عزا عزای آب است ، استان ما بی تاب است. زاینده رود و کارون ، حق مسلم ماست .تونل باید خراب شه "

شما هم می توانید تصاویرتان را برای شاهد عینی بفرستید.