پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اهالی شعر و ادب تاجیکستان در سوگ سیمین بهبهانی

حق نشر عکس

سیمین بهبهانی هرگز به تاجیکستان سفر نکرده بود اما تاجیکستان را خوب می‌شناخت و در آن کشور دلشدگان بی‌شماری داشت.

اندک شاعر موفقی را می‌توان در تاجیکستان سراغ داشت که مرغ الهامش از کاشانه شعر سیمین برنخاسته باشد.

در دو گزارش جداگانه به ارزیابی اهالی شعر و ادب تاجیکستان از آثار سیمین بهبهانی می‌پردازیم.

همچنین اشعاری را که به مناسبت درگذشت او در تاجیکستان سروده شده می‌توانید در این گزارش بشنوید.

این گزارش‌ها در چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ پخش شده است.