پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اعتراضی برای خشک شدن زاینده رود

جمعی از مردم اصفهان و حامیان محیط زیست در اعتراض به خشک شدن زاینده رود تجمع کردند. آنها دیروز در بستر خشک رودخانه جمع شدند و از رئیس جمهوری خواستند زندگی را به زاینده رود بازگرداند . این تجمع در حالی برگزار شد که به گفته بعضی از حاضران، مقام های استان اصفهان آن را غیر قانونی اعلام کرده بودند. این فیلم را یکی از مخاطبان بی بی سی برای نوبت شما فرستاده است.

شما هم می‌توانید تصاویر خودتان را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.