پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض نمادین به خشونت علیه کردها

بیان این تصاویر را از تجمع کردها در گلاسگو برای بی بی سی فارسی فرستاده است. بیان گفته است این تجمع توسط هیچ گروه و حزبی سازماندهی نشده بوده و جوانان کرد آن را ترتیب داده اند تا به «درنده خویی داعش» در عراق و سوریه اعتراض کنند. بیان توضیح داده که بعضی از احزاب اسکاتلند از جمله حزب لیبرال دموکرات آنها را در این گردهمایی همراهی کرده اند. شما هم می توانید تصاویر خود را برای ما به آدرس shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید و یا از طریق صفحه شاهد عینی برای ما بفرستید.