پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع در حمایت از رودخانه کارون

اشکان این ویدئو را از تجمع عده ای از مردم اهواز در روز سیزدهم شهریور برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است. او توضیح داده که مردم در مخالفت با انحراف آب از سرشاخه های رودخانه کارون به شهرهای دیگر روبروی کتابخانه مرکزی اهواز جمع شدند.

شما هم می توانید تصاویر خود را برای ما به آدرس shoms@bbc.co.uk ایمیل کنید و یا از طریق صفحه شاهد عینی برای ما بفرستید.