پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم یادبود پناهجوی ایرانی در استرالیا

رضا این فیلم را برای بی بی سی فارسی فرستاده است. او در توضیح این تصاویر نوشته است: «روز جمعه چهاردهم شهریور عده ای که بیشتر آنها ایرانی بودند روبروی اداره مهاجرت شهر ملبورن در استرالیا جمع شدند تا یاد حمید خزایی را گرامی بدارند. در این مراسم در حمایت از حقوق پناهجویان و اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری پناهجویان وسهل انگاری در ارائه خدمات درمانی به آنان سخنرانی هایی صورت گرفت.» آقای خزایی در پی عفونت خونی و مرگ مغزی درگذشت. او در اردوگاه پناهجویان در گینه نو بود که پایش زخم شد و عفونت به همه بدنش سرایت کرد.

شما هم می توانید تصاویر خود را برای ما به آدرس shoms@bbc.co.uk ایمیل کنید و یا از طریق صفحه شاهد عینی برای ما بفرستید.