پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تولدی در دل جنگ

روناهی و شنگال دو کودکی هستند که بیست روز پیش در کوه‌های شنگال (سنجار) بدنیا آمدند. با بدنیا آمدن این دو نوزاد، خانواده چهار نفره آنها قرار بود شش نفره شود، اما پدر آنها توسط داعش کشته شده است. مادر بدون هیچ امکاناتی آنها را به تنهایی در کوه به دنیا آورد و تا ساعاتی قبل از آنکه توسط نیروهای امداد پیدا شوند، بیهوش بوده است. آنها هم اکنون در شهر دیرک زندگی می کنند. این ویدئو را کوماس شهبازی برای بی بی سی فارسی فرستاده است.

شما هم می توانید ویدیو های خود را برای شاهد عینی بی بی سی فارسی بفرستید.