مشاهدات و نظرات شما درباره "ازدواج سفید"

حق نشر عکس

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از نهایی شدن طرحی به نام "اعتلای خانواده پایدار" برای مقابله با ازدواج سپید خبر داد و گفت این طرح بر اساس سیاست های جدید جمعیتی برای ازدواج آسان در تهران اجرا خواهد شد.

ازدواج سپید در ایران، رابطه‌ای است مشابه ازدواج بدون ثبت شرعی و رسمی.

سیاوش شهریور ضمن تاکید بر اینکه این نوع رابطه در ایران بسیار محدود است گفت با این با روابطی از این دست، باید با کار فرهنگی و با رویکرد اجتماعی مقابله شود.

شما در باره این نوع زندگی مشترک چه فکر می کنید؟ آیا مشاهده یا تجربه‌ای از این نوع رابطه داشته‌اید؟

بعضی از کارشناسان، مشکلات مالی، آشنایی بیشتر، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزینه بالای زندگی روزمره از جمله مسکن را از دلایلی می دانند که باعث می شود افراد ازدواج سفید را به ازدواج رسمی ترجیح دهند.

شما فکر می کنید چرا بعضی ها در جامعه‌ای مانند ایران ازدواج سفید را جایگزین نوع سنتی آن می کنند؟ در جایی که شما زندگی می کنید چقدر زندگی مشترک بدون ثبت رسمی یا مذهبی آن رواج دارد؟ آیا شما موافق چنین رابطه ای هستید؟

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۱۱۲۷ و ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۰۵۴۸
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.