موافق انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم هستید؟

حق نشر عکس

مطابق قانون شوراها در ایران، انتخاب شهردار هر شهر بر عهده اعضای شورای آن شهر است. اخیرا مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، به طرحی در دولت یازدهم اشاره کرده است که اگر به سرانجام برسد شهردار هر شهر با رای مستقیم مردم آن شهر انتخاب خواهد شد.

شما با انتخاب شدن شهردارها با رای مستقیم مردم موافقید؟فکر می‌کنید مزایا و معایب انتخاب شهردار از سوی مردم چیست؟

با اینکه شهردار را اعضای شورای شهر انتخاب می‌کنند، اما رابطه شورای شهر با شهرداری‌ها در حال حاضر جنبه نظارتی دارد و به عنوان نمونه در قانون ذکر شده است که شورای شهر یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند یا به آنها دستور بدهند .

به نظر شما کارکرد شوراهای شهر در صورتی که شهردار را انتخاب نکنند چه تغییری خواهد کرد؟فکر می کنید انتخابی شدن شهردارها، چه تاثیری برعملکرد شهرداری ها و شوراهای شهر دارد؟

اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را از طریق فرم سمت چپ صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۸۹۴۶۲۱۱۱۹
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.