پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست سعدی شناسی در دانشگاه لوند

شهروز شمس، یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی، این فیلم را از نشست سعدی شناسی در دانشگاه لوند در سوئد، برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است. آقای شمس توضیح داده است: «این نشست به همت مرکز سعدی شناسی شیراز در کشورهای مختلف برگزار می‌شود و در سوئد به همت دکتر امیر حاجی یوسفی ابتدا در استکهلم و بعد در دانشگاه لوند در شهر لوند برگزار شد. سخنرانان جلسه دکتر کوروش کمالی سروستانی و علی اصغر محمد خانی بوده اند.»

شما هم می توانید تصاویر خود را به shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید یا از طریق صفحه شاهد عینی بفرستید.