همه‌پرسی استقلال اسکاتلند؛ نظرات شما

حق نشر عکس

هجدهم سپتامبر روز برگزاری همه پرسی برای جدایی اسکاتلند از بریتانیاست. نخست وزیر و رهبران احزاب اصلی در روزهای گذشته به اسکاتلند سفر کرده اند تا در سخنرانی های مختلف از مردم اسکاتلند بخواهند به جدایی اسکاتلند رای " مخالف" بدهند . تاکید دفتر ملکه بریتانیا به بی طرفی وی و اینکه او به هیچ وجه قصد ندارد بر رفراندوم تاثیر بگذارد، نیز از موضوعات مورد بحث این روزها بوده است.

درباره همه پرسی استقلال اسکاتلند چه فکر می کنید؟ درباره عملکرد دولت بریتانیا که زمینه برگزاری این همه پرسی را فراهم کرده، اما در عین حال برای باقی ماندن اسکاتلند در بریتانیا تلاش می کند، چه فکر می کنید؟

بر اساس آخرین نظرسنجی ها، آمار طرفداران جدایی اسکاتلند از بریتانیا اندکی از مخالفان پیش گرفته است. بدون اسکاتلند، جایگاه بریتانیا از لحاظ تراکم جمعیت از چهل و پنجمین به بیست و نهمین کشور جهان صعود می کند و اگر مردم اسکاتلند رای به استقلال بدهند، بریتانیا 32 درصد از خاکش را از دست می دهد. از طرفی بودن یا نبودن اسکاتلند "مستقل" در اتحادیه اروپا هم از بحث هایی است که ذهن بسیاری را درگیر کرده است.

به نظر شما جدایی اسکاتلند از بریتانیا، چه تاثیری بر این منطقه و بریتانیا خواهد داشت؟

برخی از کشورهای جهان تجربه استقلال را در تاریخ خود دارند و بعضی نیز با تلاش ها و درخواست ها برای استقلال خواهی از طرف اقلیتی یا گروهی روبرو هستند . این درخواست ها ممکن است مورد انتقاد از طرف دولت ها و حکومت ها قرار بگیرد یا مانند ماجرای اسکاتلند در شرایطی آزاد و در دموکراسی به آن رسیدگی شود.

درباره تلاش مردم بعضی مناطق برای استقلال خواهی چه فکر می کنید؟ آیا سیاستمداران باید درخواست جدایی افراد این مناطق از کشورشان را به رسمیت بشناسند؟ در کشوری که شما زندگی می کنید، آیا حرکتهای استقلال طلبانه به رسمیت شناخته میشود؟

phone_icon ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸
sms_icon ۰۰۴۴۷۸۹۴۶۲۱۱۱۹
mail_icon shoma@bbc.co.uk
facebook_icon facebook.com/bbcshoma
twitter_icon bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.