درباره امضای موافقتنامه امنیتی افغانستان با آمریکا و ناتو چه فکر می‌کنید؟

حق نشر عکس AFP

دولت جدید افغانستان، دو موافقتنامه مهم امنیتی را با آمریکا و ناتو امضا کرد. این دو سند، روند حضور نظامی ناتو و آمریکا را پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان مشخص می‌کند.

در مراسم امضای این دو موافقتنامه، اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری جدید افغانستان گفت: امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست می‌آورد، چرا که تا پیش از این، آمریکا و ناتو بر اساس مصوبه شورای امنیت در افغانستان حضور داشتند، اما اکنون دولت او، همانند یک دولت مستقل و بر اساس برداشت خودش از منافع ملی، درباره ادامه حضور این نیروها تصمیم می گیرد. عبدالله عبدالله، رئیس امور اجرایی دولت وحدت ملی هم گفت در تدوین این موافقتنامه ها، تلاش شده منافع مردم افغانستان محفوظ بماند.

شما درباره امضای موافقتنامه امنیتی افغانستان با آمریکا و ناتو چه فکر می کنید؟ فکر می کنید امضای این دو توافق، چه تاثیری بر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟

این دو موافقتنامه، در نخستین روز کاری دولت جدید افغانستان، و یک روز پس از پایان حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین این کشور امضا شد. آقای کرزی با خودداری از امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا، که از تصویب لویه جرگه افغانستان گذشته بود، باعث بروز تنش میان آمریکا و افغانستان، و افزایش نگرانی های امنیتی در کشورش شد. آقای کرزی می گفت پیش از امضای این موافقتنامه، آمریکا باید به افغانستان صلح بیاورد.

شما فکر می کنید رویکرد دولت جدید افغانستان در روابط خارجی و مسائل امنیتی کشور، با دولت قبلی چه تفاوتی دارد؟

<span >تماس با نوبت شما:

شماره‌های تلفن‌: ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۹۴۶۲۱۱۱۹

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.