پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعداد اعضا صفحه فیسبوک بی‌بی‌سی فارسی از مرز دو میلیون گذشت

ممنون از شما که بیننده و خواننده فعال گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی در فیسبوک هستید. همچنان منتظر نظرها و تجربه‌های شما در این صفحه هستیم.