پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات در حمایت از کوبانی در شهر کلن

این ویدئو را پرهام از تظاهراتی در شهر کلن آلمان در حمایت از کردهای شهر کوبانی در شمال سوریه برای نوبت شما فرستاده است.

حدود سه هفته است که گروه موسوم به «دولت اسلامی» که پیشتر نام خود را داعش گذاشته بود، شهر کوبانی را محاصره کرده اند. شما هم می‌توانید تصاویرتان را برای ما به آدرسshoma@bbc.co.uk ایمیل کنید یا از طریق صفحه شاهد عینی برای ما بفرستید.