پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع در مهاباد در حمایت از مردم کوبانی

این ویدیو را فرزاد از تجمع امروز (چهارشنبه) شهروندان مهاباد در حمایت از مردم کوبانی، برای بی بی سی فارسی فرستاده است.