پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت از مردم کوبانی در سنندج، سقز و مهاباد

این تصاویر را وفا از مهاباد، پویا از شهر سقز و آرمین از سنندج از راهپیمایی‌هایی که روز جمعه ۱۰ اکتبر در حمایت از مردم شهر کوبانی در شهرهای سنندج، سقز و مهاباد برگزار شده است، فرستادند.

شما هم می‌توانید تصاویر خودتان را برای صفحه شاهد عینی بی‌بی‌سی فارسی بفرستید.