دورویی در جامعه؛ نظرات و مشاهدات شما

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به تازگی در جمع دانشجویان از دو رویی و اینکه مردم دو چهره پیدا کنند انتقاد کرده است. او گفته : "ما نمی خواهیم جمعیت حدود ۸۰ میلیونی ایران تبدیل به ۱۶۰ میلیون شود، به این معنی که هر کس دو چهره پیدا کنند و در یک جمع با یک لحن و در جمعی دیگر با لحن دیگر سخن بگویند".

آیا مشاهدات شما هم پدیده دو رویی در میان مردم ایران را تایید می‌کند؟

اگر معتقدید که مردم دورو شده اند، فکر می کنید ریشه ها و علتش چیست؟

در جامعه‌ای که شما زندگی می‌کنید مردم چقدر چهره واقعی شان را نشان می‌دهند؟

مساله دورویی و داشتن دو چهره متفاوت در جوامعی که محدودیت‌هایی وجود دارد معمولا بیشتر دیده می‌شود. ارائه چهره مذهبی متفاوت برای گرفتن شغل یا حتی قبولی دانشگاه، پنهان کردن شرایط اقتصادی و حتی پنهان کردن عقیده و نظر و ارائه نظری متفاوت از آنچه که فرد به آن معتقد است از نمونه‌های دو رویی در یک جامعه است.

در مقابل این افراد هستند کسانی که حتی به قیمت به خطر افتادن منافع شان حاضر به دورویی نیستند.

خود شما چقدر چهره واقعی تان را در جامعه نشان می‌دهید؟

شما فکر می‌کنید دورویی، انتخاب خود مردم است یا اجبار شرایط و محیط؟

چه مثال هایی از دورویی مردم می‌توانید بزنید؟

اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

تماس با نوبت شما:

شماره‌های تلفن‌: ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۹۴۶۲۱۱۱۹

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.