پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع پرستاران در مقابل مجلس ایران

این ویدئو را یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی، از تجمع پرستاران در مقابل مجلس ایران برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. در این تجمع که روز چهارشنبه ۷ آبان برگزار شد، پرستاران همراه با نمایندگان‌شان خواسته‌های خود را مطرح کردند.

اگر شما هم از وقایع محل زندگی خود فیلم یا عکس گرفته‌اید، می‌توانید تصاویرتان را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.