جراحی تغییر جنسیت در ایران؛ نظرات و تجربه‌های شما

عمل تغییر جنسیت در ایران آزاد است و آمار آن از بسیاری از کشورهای دیگر بالاتر است. تراجنسی‌ها (ترنس‌ها) اگر مایل باشند، مطابق قانون این حق را دارند که خواستار تغییر جنسیت شوند و عمل جراحی انجام دهند.

اما بر اساس قوانین ایران، تمایلات همجنسگرایانه جرم محسوب می‌شود. برخی تحقیقات می‌گویند که به دلیل جرم بودن همجنسگرایی، برخی از همجنسگرایان در ایران مجبور به عمل تغییر جنسیت می شوند.

آیا خود شما یا اطرافیان تان تجربه‌ای از تغییر جنسیت از طریق هورمون درمانی و جراحی داشته‌اید؟

آیا مشاهده یا تجربه ای از شرایطی که برخی به اجبار، ناگزیر به این عمل جراحی می شوند، داشته‌اید؟

علی همدانی در مستند "زیر تیغ جنسیت"، سراغ افرادی رفته است که می گویند به اجبار تن به عمل جراحی تغییر جنسیت داده اند و از مشکلات و عواقب آن همچنان در رنج هستند. برخی از این افراد از سوی خانواده‎هایشان طرد شده و هویت تازه شان حتی برای خودشان پذیرفته نشده است.

نگاه جامعه شما و برخورد خانواده ها با کسانی که تغییر جنیست می‌دهند، چگونه است؟

آیا تجربه یا مشاهده ای از مشکلات جسمی یا روانی افرادی که عمل تغییر جنسیت داده اید، دارید؟

نگاه حکومت ایران به همجنسگرایان و گروههای اقلیت جنسی، زندگی و فعالیت روزمره را برای بسیاری از این افراد با سختی همراه کرده است. گروهی از حامیان حقوق گروههای اقلیت جنسی معتقدند در شرایطی که حکومت و قانونگذار تنها به رواج بیشتر همجنسگرا هراسی در جامعه دامن می زند، لازم است افراد و خانواده ها برای تغییر نگاه جامعه به این مقوله فعالانه تر وارد عمل شوند.

فکر می کنید عمده ترین مشکلاتی که اقلیت های جنسی در ایران تجربه می کنند چیست؟ آیا در سال های اخیر شاهد تغییری در نوع نگاه جامعه نسبت به این گروهها بوده اید؟ در شرایطی که هنوز برخی از حکومت ها خود اصلی ترین عامل تبعیض حقوق اقلیت های جنسی محسوب می شوند، فکر می کنید راه تغیبر نگاه جوامع به این افراد و احترام به حقوق انسانی آنها چیست؟

اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

تماس با نوبت شما:

شماره‌های تلفن‌: ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۹۴۶۲۱۱۱۹

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.