پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سوگواری طرفداران مرتضی پاشایی ۲

این فیلم‌ها را مخاطبان بی‌بی‌سی از سوگواری طرفداران مرتضی پاشایی در شهرهای مختلف ایران برای ما فرستاده‌اند. شما هم می‌توانید تصاویری که از مشاهدات خود می‌گیرید برای ما به آدرس shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید و یا از طریق صفحه شاهد عینی بفرستید.