پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت پناهجویان ایرانی در کاله فرانسه

این ویدئو را یکی از پناهجویانی که در جنگل‌های اطراف شهر کاله در فرانسه چادر زده‌اند برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است. بنا به گفته فرستنده این افراد حدود ۱۵۰ نفر هستند و در شرایط سختی به سر می‌برند.

اگر شما از رویدادهای محل زندگی خود فیلم یا عکس گرفته‌اید، می‌توانید تصاویرتان را برای بی‌بی‌سی بفرستید.