حضور جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس لندن؛ نظرات شما

حق نشر عکس Reuters

روز پنجشنبه، ۴ دسامبر، کنفرانسی در لندن با موضوع بازتعریف رابطه افغانستان و جامعه جهانی بعد از سال ۲۰۱۴ برگزار می شود. افزون بر اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رهبران دولت وحدت ملی افغانستان و شماری از سرپرست های وزارت‌خانه ها، ۶۱ نفر از اعضای جامعه مدنی افغانستان هم در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.

فعالان جامعه مدنی افغانستان، این بار حضور پررنگی در یک کنفرانس بین المللی دارند. اعضای جامعه مدنی، در گذشته هم، در کنفرانس های بین المللی کمک به افغانستان، از جمله بن دوم، توکیو و شیکاگو هم حضور داشته اند، اما همواره انتقاد داشته اند که حضورشان نمادین بوده و حرف‍شان شنیده نشده است . اما این بار، ظاهراً دولت افغانستان به حمایت جامعه مدنی نیاز دارد. از نمایندگان جامعه مدنی خواسته شده در کنفرانس لندن، از جلب حمایت های بیشتر جامعه جهانی و مصرف موثر کمک ها، همکاری کند.

به نظر شما دولت افغانستان در سال‌های گذشته چقدر از ظرفیت‌های جامعه مدنی استفاده کرده و چقدر به این ظرفیت ها توجه شده است؟ فکر می‌کنید جامعه مدنی در ۱۳ سال گذشته چه کارهایی انجام داده و چه دستاوردهایی داشته است؟

دولت افغانستان چطور می تواند از ظرفیت های جامعه استفاده کند؟

اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

تماس با نوبت شما:

شماره‌های تلفن‌: ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۹۴۶۲۱۱۱۹

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.