پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوستی با طبیعت، مهربانی با پرنده‌ها

وقتی در نیم‌کره شمالی مردم خود را برای سرمای زمستان آماده می‌کنند، کشورهای نیم‌کره جنوبی از جمله استرالیا هم وارد فصل تابستان شده اند. این ویدیو را الیاس از سیدنی استرالیا برای ما فرستاده و در آن از مردم دعوت می‌کند تا با طبیعت و حیوانات دوباره آشتی کنند.