پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخشی از طاق دالان ملک در بازار بزرگ تهران ریخته است

این ویدیو مربوط به ریزش بخشی از طاق دالان قدیمی ملک در راسته عباس‌آباد بازار بزرگ تهران است که وحید برای فیسبوک بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است. ریزش سقف در هنگام بازسازی مغازه ای جانبی رخ داده و یکی از کارگران نیز زخمی شده است. شاهدان عینی می‌گویند چند مغازه مجاور هم تا حدودی تخریب شده‌اند.