پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سخنرانی حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان

یکی از از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی این فیلم را از سخنرانی حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در روز دوشنبه ۲۴ آذرماه در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برای ما فرستاده است. گروهی از دانشجویان در اعتراض به سخنان آقای شریعتمداری با شعار "دروغگو حیاکن، دانشگاه رو رها کن" به اعتراض پرداختند، در مقابل موافقان سخنرانی مدیر مسئول روزنامه کیهان با تائید سخنان او شعار دادند: "علمدار بصیرت ،‌حاج حسین شریعت." شما هم می توانید تصاویر را که از مشاهدات خود دریافت می کنید به آدرسshoma@bbc.co.ukایمیل کنید و یا از طریق صفحه شاهد عینی برای ما بفرستید.