پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجرای مرتضی احمدی در کاخ گلستان

این ویدئو را محسن، یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی، از آخرین اجرای مرتضی احمدی در سال ۱۳۹۱ در کاخ گلستان تهران فرستاده است.

محسن نوشته است که این اجرا مربوط به همایش موسیقی تصنیفی قاجار است که مرتضی احمدی پس از ابراز احساسات زیاد مردم برای آخرین اجرا به روی سن آمد.

مرتضی احمدی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران هفته گذشته در سن ۹۰ سالگی در اثر بیماری تنفسی درگذشت.