پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض اتباع افغان در ایران به افزایش شهریه مدارس

مطابق مصوبه جدید وزارت آموزش و پرورش ایران، دانش آموزان افغان ملزم به پرداخت شهریه شده‌اند.

این در حالی است که مدارس دولتی در ایران رایگان هستند و به همین دلیل این مصوبه با اعتراض‌های زیادی رو به رو شد.

این ویدئو را یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی از تجمع اعتراضی اتباع افغان در مقابل اداره آموزش و پرورش ناحیه یک قم فرستاده است.