پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هواپیمای تیم فوتبال ایران استقبال‌کنندگان را ناکام گذاشت

هواپیمای حامل تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود امشب در فرودگاه سیدنی به زمین بنشیند، در فرودگاه ملبورن فرود آمد. این ویدیو را محمود فرستاده و گفته که ایرانی‌های زیادی در فرودگاه منتظر فوتبالیست‌های ایرانی بودند اما ناراحت به خانه برگشتند.