پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحویل سال نوی میلادی در نیم‌کره شرقی

این ویدیو‌ها از آتش‌بازی و نورافشانی جشن سال نو در نیم‌کره شرقی دنیا را مخاطبان بی‌بی‌سی از طریق ایمیل و پیام فیسبوک برای ما فرستاده اند.