درباره حمله مرگبار به دفتر شارلی ابدو چه فکر می‌کنید؟

حق نشر عکس AP

نیم‌روز چهارشنبه، افراد مسلح به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو در پاریس حمله کردند و دوازده نفر، از جمله سردبیر و سه کارتونیست مجله و دو افسر پلیس را کشتند. این مجله در گذشته کاریکاتورهایی از پیامبر مسلمانان منتشر کرده بود.

شاهدان می‌گویند مهاجمان فریاد الله اکبر سر دادند و گفتند انتقام حضرت محمد را گرفته‌اند. رهبران جهان این حمله را محکوم کردند و هزاران نفر در شهرهای مختلف فرانسه و جهان گردهمایی‌هایی در حمایت از آزادی بیان تشکیل دادند.

شما درباره این حمله چه فکر می‌کنید؟ در جایی که شما زندگی می کنید، واکنش‎ها به این رویداد چگونه بوده است؟ اگر ساکن فرانسه هستید، از اطرافیان تان، به ویژه مردم فرانسه در این مورد چه می‌شنوید؟

سه سال پیش هم به دفتر مجله شارلی ابدو با بمب دستی آتش‌زا حمله شد؛ پس از آنکه این مجله، سردبیر مهمان یکی از شماره های خود را پیامبر اسلام معرفی کرد و روی جلد آن، کاریکاتوری از او منتشر کرد که در آن آمده: "اگر تا حد مرگ به خنده نیفتاده اید، ۱۰۰ ضربه شلاق". استفان شاربونیه، سردبیر مجله هم که در حمله روز چهارشنبه کشته شد، تهدید به مرگ شده بود و تحت مراقبت پلیس قرار داشت. او گفته بود "من به مسلمانان ایراد نمی‌گیرم که طرح‌های ما برایشان خنده‌دار نیست. من تحت قانون فرانسه زندگی می‌کنم. تحت قانون قرآن زندگی نمی‌کنم." طنز تمسخر آمیز این مجله، نه تنها مسلمانان افراطی، بلکه افراطیون یهودی و مسیحی را هدف قرار می گرفت. عده ای هم مجله شارلی ابدو را به نژادپرستی متهم می کردند، اما این مجله همواره تاکید می کرد که از آزادی بیان استفاده می‌کند.

درباره عملکرد مجله شارلی ابدو چه فکر می‌کنید؟ فکر می کنید آیا رسانه ها باید حساسیت های مذهبی را در نظر داشته باشند؟

آیا شما حد و مرزی برای آزادی بیان قائل هستید؟ مرز بین نژادپرستی و آزادی بیان از نگاه شما چیست؟

تماس با نوبت شما:

شماره‌های تلفن‌: ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۹۴۶۲۱۱۱۹

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.