پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شادی تماشاگران طرفدار تیم ملی در ملبورن ۱

این فیلم را ارسلان از شادی تماشاگران طرفدار تیم ملی فوتبال ایران در ملبورن برای ما فرستاده است. شما هم می توانید تصاویر خودتان را برای ما از طریق فیس بوک یا ایمیلshoma@bbc.co.uk بفرستید.