پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شرایط طاقت فرسای گروهی پناهجو در اتریش

مجید که به اتریش پناهنده شده این ویدئو را از وضعیتی که در آن گرفتار شده فرستاده است. مجید می‌گوید: «یک ماه پس از اعلام پناهندگی ماموران کمپ پناهجویان ترایسکیرخن در جنوب وین او را به همراه ده‌ها پناهجوی دیگر از کشورهای افغانستان، سوریه و عراق به خیابان انداخته‌اند. مجید می‌گوید حالا یک هفته است که در خیابان زندگی می‌کنند، پولی برای غذا ندارند و شبها تا صبح در سرما به سر می‌برند.»