تفاوت حقوق کارمندان و مقام‌های دولتی افغانستان؛ نظرات شما

بحث بر سر طرح قانون تنظیم حقوق و دستمزد مقام‌های دولتی در جلسه روز چهارشنبه 27 جوزا/ خرداد ماه مجلس نمایندگان افغانستان، با جنجال و واکنش تند شماری از نمایندگانی همراه بود که به تبعیض میان مقام های بلندپایه دولتی و کارمندان عادی اعتراض داشتند.

قانون تنظیم حقوق و مصارف کارمندان بلندپایه در حالی در مجلس به بحث گذاشته شد که شماری از آموزگاران افغان در اعتراض به پایین بودن دستمزدشان از هفته ها پیش دست به اعتصاب زده اند. گفته می‌شود که حقوق یا معاش ماهانه یک معلم یا کارمند دولتی بین ۶ هزار تا ۱۰ هزار افغانی (معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار) است، در حالی است که برای وزیران، حقوق نزدیک به ۳۰۰ هزار افغانی (معادل ۶ هزار دلار) در نظر گرفته شده است.

بعضی‌ها می‌گویند طبیعی است که حقوق یک وزیر یا رئیس اداره، به دلیل تفاوت مسئولیت‌ها و وظایف شان، نسبت به کارمندان پایین رتبه باید متفاوت باشد، اما بعضی این سطح از تفاوت را ناعادلانه می‌دانند.

شما درباره این تفاوت حقوق چه فکر می کنید؟ آیا این اختلاف درآمد، عادلانه و قابل توجیه است؟

بسیاری از کارمندان پایین رتبه دولتی، از جمله معلمانی که در هفته‌های اخیر در اعتصاب به سر می برند، می‌گویند حقوقی که از دولت می گیرند، کفاف مخارج زندگی آنها را نمی‌دهد. بعضی از کارمندان دولت مجبورند برای تامین مخارج زندگی شان بیشتر از یک شغل داشته باشند.

اگر شما هم کارمند دولت یا عضو خانواده کارمندی در افغانستان هستید، از وضعیت زندگی تان بگویید. آیا دستمزدی که از کار دولتی به دست می آورید، برای تامین مخارج زندگی تان کافی است؟ اگر کافی نیست، این خلاء را چگونه پر می کنید؟

اگر دوست دارید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

تماس با نوبت شما:

شماره‌های تلفن‌: ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۷ و ۰۰۴۴۲۰۷۷۶۵۰۰۷۸

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۹۴۶۲۱۱۱۹

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcshoma@

همچنین می توانید دیدگاه‌های خود را در این باره در فرم نظرخواهی زیر بنویسید تا در برنامه نوبت شما مطرح شود.