پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات مرغداران از زبان خودشان

عده ای از مرغداران در ایران از وضعیت تولید خود ناراضی هستند و می‌گویند هزینه تولید آنها بیشتر از هزینه فروش است و همین باعث ورشکستگی خیلی از آنها شده است. به گفته این مرغداران «دولت مقصر است چرا که جلوی بالا رفتن قیمت مرغ را گرفته و از تولید کنندگان هم حمایت نمی‌کند و جلوی واردات را هم نمی‌گیرد.» توضیح را از زبان منصور در مازندران بشنوید.