پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر برجام بر زندگی شما

تیم نوبت شما به واشنگتن و لوس‌آنجلس رفته و از ایرانی‌های مقیم آمریکا در این شهرها در مورد وضع ایران پس از رفع تحریم های هسته ای پرسیده است. آیا ایران پس از برجام از لحاظ اقتصادی و فضای سیاسی، ایران بهتری خواهد بود؟

بحث بین مرجان فدوی و آرش غفوری را ببینید.